Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Václav Pešek

IČO: 16683447
Evidenční číslo: 115/22/R-TZ-NII
Datum platnosti: 19. 10. 2027
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 2006/24/R-TZ-PK4,HK4
Datum platnosti: 17. 1. 2029
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 22. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT