Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Jiří Dudek

IČO: 10529438
Evidenční číslo: 1875/23/R-TZ-PK4,HK4,NI,NII
Datum platnosti: 6. 12. 2028
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 2984/23/R-PZ-A1,B,C1,E2,F1,F2,F5,G1,G2,G3,G4
Datum platnosti: 7. 12. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT