Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Milan Bačovský

IČO: 12212181
Evidenční číslo: 3797/24/R-PZ-F1,F2,G1,G2,G3
Datum platnosti: 11. 3. 2029
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 4.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT