Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Miroslav Brotánek


Evidenční číslo: 3910/24/R-PZ-A1,A2,B,C1,C2,C3,D,E1,E2,F1,F2,F3,F4,F5,F6,G1,G2,G3,G4
Datum platnosti: 14. 6. 2027
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 4.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT