Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Karel Čížek


Evidenční číslo: 1953/23/R-PZ-F1,G1
Datum platnosti: 5. 6. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 4.12.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT