Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Josef Holák

IČO: 16836928
Evidenční číslo: 129/22/R-PZ-C1,E2,F1,F2,F5,G1,G2,G3
Datum platnosti: 24. 6. 2027
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT