Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Petr Pýcha

IČO: 13574124
Evidenční číslo: 324/24/R,Z-ZZ-a,a1,a2,a3,a5,a6
Datum platnosti: 15. 3. 2029
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 4.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT