Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Matěj Adámek


Evidenční číslo: 2211/24/R-TZ-NI,NII
Datum platnosti: 4. 3. 2029
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 4.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT