Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Martin Hájek


Evidenční číslo: 534/23/R-PZ-A1,F1,G1,G2,G3,G4
Datum platnosti: 18. 1. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 31. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT