Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Martin Hájek


Evidenční číslo: 1584/23/R-TZ-NI,NII,PK4,HK4,KK4
Datum platnosti: 25. 10. 2028
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 534/23/R-PZ-A1,F1,G1,G2,G3,G4
Datum platnosti: 18. 1. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 24. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT