Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Filip Nowak


Evidenční číslo: 1385/23/R-PZ-F1,G1
Datum platnosti: 12. 4. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 1540/23/R-TZ-NI,NII
Datum platnosti: 18. 10. 2028
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 4240/24/R-PZ-F1,F6,G1,G2,G4
Datum platnosti: 12. 4. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT