Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Martin Svoboda

IČO: 19734158
Evidenční číslo: 283/24/R,Z-ZZ-a,a1,a2,a3
Datum platnosti: 16. 1. 2029
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize a revizní zkoušky
Rozsah:
Evidenční číslo: 768/23/R-EZ-E2A
Datum platnosti: 30. 5. 2028
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT