Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Václav Urbiš

IČO: 17404321
Evidenční číslo: 177/22/R-EZ-E2A
Datum platnosti: 6. 12. 2027
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 20. 9.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT