Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Jindřich Mokráček

IČO: 14054663
Evidenční číslo: 137/23/R,Z-ZZ-a,a5,a6
Datum platnosti: 14. 4. 2028
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize a revizní zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT