Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Libor Marvánek

IČO: 11292270
Evidenční číslo: 192/23/R,Z-ZZ-a,a1,a2,a3,a5,a6,b,b1
Datum platnosti: 1. 8. 2028
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize a revizní zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT