Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Daniel Kudla

IČO: 13334255
Evidenční číslo: 436/23/R-EZ-E2A
Datum platnosti: 10. 3. 2028
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT