Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Petr Čížek

IČO: 13727681
Evidenční číslo: 121/22/R-EZ-E2A
Datum platnosti: 11. 11. 2027
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT