Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Zdeněk Paták

IČO: 12506893
Evidenční číslo: 138/23/R,Z/E-ZZ-c,c3
Datum platnosti: 14. 4. 2028
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 5.12.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT