Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Martin Pěnčík

IČO: 3200582
Evidenční číslo: 1698/23/R-PZ-C1,F1,F2,F5,G1,G2,G3
Datum platnosti: 10. 5. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 18. 7.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT