Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Vojtěch Smrčka

IČO: 6721460
Evidenční číslo: 125/22/R-PZ-A1,E1,E2,F1,F2,F3,G1,G2,G3,G4
Datum platnosti: 7. 4. 2027
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT