Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Silvestr Kroček


Evidenční číslo: 1511/23/R-PZ-C1,C3,E2,F1,F2,F3,F4,G1
Datum platnosti: 19. 4. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 13. 6.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT