Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Bc. Jan Rössner

IČO: 5982677
Evidenční číslo: 219/22/R-PZ-E1,E2,F1,F2,F3,G1,G2,G3
Datum platnosti: 11. 11. 2027
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT