Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Šimon Bartoš

IČO: 11681977
Evidenční číslo: 335/24/R,Z-ZZ-a,a1
Datum platnosti: 2. 4. 2029
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 22. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT