Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Richard Kouřil

IČO: 2372231
Evidenční číslo: 83/23/R,Z-ZZ-a,a1,a2,a3,b,b1
Datum platnosti: 7. 3. 2028
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize a revizní zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 5.12.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT