Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Jan Pataki

IČO: 3743161
Evidenční číslo: 195/23/R,Z-ZZ-a,a1,a2,a3,a5,a6,b,b1
Datum platnosti: 15. 8. 2028
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize a revizní zkoušky
Rozsah:
Evidenční číslo: 2004/24/R-TZ-PK4,HK4,NI,NII
Datum platnosti: 17. 1. 2029
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 18. 7.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT