Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Jakub Kudrna

IČO: 17749395
Evidenční číslo: 3155/24/R-PZ-F1,F3,F4,G1
Datum platnosti: 17. 1. 2029
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 24. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT