Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Tomáš Dvořák


Evidenční číslo: 1184/23/R-PZ-F1,F2,F3,G1,G2,G3
Datum platnosti: 22. 3. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 736/23/R-TZ-HK4,KK4,PK4,NI,NII
Datum platnosti: 22. 3. 2028
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT