Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Tomáš Novák

IČO: 2305402
Evidenční číslo: 2602/23/R-PZ-C1,E2,F1,F2,F5,G1,G2,G3
Datum platnosti: 23. 10. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 4.12.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT