Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Jaroslav Bláha


Evidenční číslo: 2157/24/R-TZ-PK1,HK2,NI,NII
Datum platnosti: 26. 2. 2029
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 4.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT