Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Jan Guziur

IČO: 87183358
Evidenční číslo: 934/23/R-PZ-F1,F2,G1,G2,G3
Datum platnosti: 27. 2. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1.12.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT