Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Jakub Dobeš

IČO: 2319209
Evidenční číslo: 1091/23/R-TZ-PK4,HK4,KK4,NI,NII
Datum platnosti: 7. 6. 2028
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 1961/23/R-PZ-F1,F2,G1,G2
Datum platnosti: 5. 6. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 2171/23/R-PZ-E2,F1,F2,F5,G1,G2,G3,G4
Datum platnosti: 5. 6. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT