Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Petr Brázda

IČO: 17553229
Evidenční číslo: 673/23/R-TZ-NI,NII
Datum platnosti: 15. 3. 2028
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 86/22/R-PZ-F1,F2,G1,G2,G4
Datum platnosti: 30. 5. 2027
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT