Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Oldřich Skákal

IČO: 8345414
Evidenční číslo: 233/22/R-PZ-G3,G4
Datum platnosti: 2. 9. 2024
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
© 2023 TIČR, B-SOFT