Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Filip Piaček

IČO: 14275899
Evidenční číslo: 1269/23/R-PZ-F1,G1,G2
Datum platnosti: 29. 3. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT