Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Jiří Krajíc

IČO: 3433927
Evidenční číslo: 1311/23/R-PZ-C1,C3,D,E2,F1,F2,F3,F4,F5,F6,G1,G2,G3,G4
Datum platnosti: 22. 4. 2027
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT