Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Michal Hric


Evidenční číslo: 74/23/R,Z,Z/E-ZZ-c,c1,c2,c3
Datum platnosti: 28. 6. 2026
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize, revizní zkoušky a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 31. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT