Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Vladimír Gerlich, Ph.D.

IČO: 3369315
Evidenční číslo: 2255/23/R-PZ-G4
Datum platnosti: 15. 7. 2024
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 18. 7.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT