Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Jiří Bednařík


Evidenční číslo: 136/23/R,Z-ZZ-c,c3
Datum platnosti: 16. 6. 2027
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize a revizní zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT