Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Martin Neumann

IČO: 14285363
Evidenční číslo: 15/22/R,Z,Z/E-ZZ-a,a1,a2,a3,a4,a5,a6,b,b1,b2,c,c1,c2,c3,d,e
Datum platnosti: 18. 7. 2027
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize, revizní zkoušky a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 13. 6.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT