Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Josef Mařík

IČO: 75259184
Evidenční číslo: 148/23/R,Z-ZZ-b,b1,b2,d
Datum platnosti: 14. 4. 2028
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize a revizní zkoušky
Rozsah:
Evidenční číslo: 2285/23/R-PZ-F1,F2,F3,F6,G1,G2,G3
Datum platnosti: 17. 3. 2027
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 274/22/R-TZ-PK3,HK3,KK4,NI
Datum platnosti: 13. 4. 2026
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 4.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT