Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Petr Důra

IČO: 6412041
Evidenční číslo: 166/22/R-TZ-NI,NII
Datum platnosti: 9. 11. 2027
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT