Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Jan Stuchlík, DiS.

IČO: 1146572
Evidenční číslo: 596/23/R-EZ-E1A,E2A
Datum platnosti: 14. 4. 2028
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 18. 7.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT