Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Gabriela Dolníčková

IČO: 3881512
Evidenční číslo: 128/22/R-PZ-C1,E2,F1,F2,F5,G1,G2,G3,G4
Datum platnosti: 23. 3. 2027
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 13. 6.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT