Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Aleš Fiala

IČO: 75289792
Evidenční číslo: 847/23/R-PZ-C1,F1,F2,F5,G1,G2,G3
Datum platnosti: 20. 2. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 20. 9.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT