Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Michal Nyč

IČO: 70391149
Evidenční číslo: 967/23/R-PZ-C1,C3,E2,F1,F2,F3,F5,G1,G2,G3,G4
Datum platnosti: 4. 2. 2026
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 20. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT