Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Petr Jun

IČO: 64742245
Evidenční číslo: 955/23/R-PZ-A1,C1,C2,E1,E2,F1,F2,F3,F5,F6,G1,G2,G3,G4
Datum platnosti: 23. 3. 2025
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 22. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT