Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Milan Rak

IČO: 1302892
Evidenční číslo: 302/22/R-PZ-G4
Datum platnosti: 28. 11. 2027
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 31. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT