Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Luboš Hartman

IČO: 69842892
Evidenční číslo: 27/22/R-PZ-F1,G1
Datum platnosti: 23. 8. 2027
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky
Rozsah:
Evidenční číslo: 99/22/R-PZ-C1,F1,F5,G1
Datum platnosti: 23. 8. 2027
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT