Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Josef Crha


Evidenční číslo: 238/23/R,Z/E-ZZ-c
Datum platnosti: 27. 10. 2028
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 13. 6.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT