Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Radek Divácký

IČO: 7051662
Evidenční číslo: 434/23/R-EZ-E2A
Datum platnosti: 10. 3. 2028
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 5.12.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT