Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Jaroslav Šústek

IČO: 72435909
Evidenční číslo: 26/22/R-EZ-E2A
Datum platnosti: 12. 9. 2027
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 20. 9.2023
Š 2023 TIČR,B-SOFT